Darujte krásne vianoce

Medzi nami je veľa ľudí, ktorí nemajú to šťastie, aby mohli prežiť najkrajšie sviatky roka v šťastnom a láskyplnom rodinnom kruhu. Aj ten najmenší darček znamená pre nich viac, než si dokážeme predstaviť. Zapojte sa do nášho projektu a prispejte k tomu, aby aj oni mohli zažiť naozajstnú vianočnú radosť a pohodu.
Strom splnených prianí

Príbeh Stromu splnených prianí

Prvý Strom splnených prianí sme postavili pred 13 rokmi (r.2004), keď za mnou prišla moja kamarátka a s nadšením mi rozprávala, ako jej sestra v Šumperku zorganizovala pekný projekt a ľuďom sa páčil a či by sme niečo také spolu zorganizovali aj na Slovensku.

Strom splnených prianí je projekt, ktorým žijem, venujem mu množstvo energie a snažím sa ho každým rokom rozširovať a vylepšovať.

Verím, že všetko, čo investujem do projektu sa niekoľkonásobne vráti a každým dňom sa mi to potvrdzuje prostredníctvom čarovných príbehov, situácií a ľudí, ktorých stretávam a pomáhajú mi. Zorganizovať každý ročník vyžaduje veľkú obetu, ale tá detská radosť a radosť ľudí, ktorí sa tešia, že môžu pomôcť, mi stojí za to.

Zapojte sa

Splňte vianočné želania deťom v núdzi, deťom z rodinných centier a osamelým dôchodcom

Každý rok staviame Stromy splnených prianí do obchodných centier, alebo do spoločností naprieč celým Slovenskom. Na Strome splnených prianí nevisia len priania detí z centier pre deti a rodiny, ale aj priania detí z rodín v núdzi, starostlivo vybraných v spolupráci s OZ Rozum a cit a s OZ Úsmev ako dar, taktiež na niektorých stromoch môžete nájsť aj priania osamelých dôchodcov, o ktorých sa starajú z Diecéznej charity v Žiline. Darca si prečíta priania, to ktoré ho zaujme zvesí, zakúpi a prinesie k Stromu splnených prianí.

Umiestnite strom prianí v priestoroch vašej spoločnosti

Pokiaľ ste majiteľom obchodnej prevádzky alebo väčšej súkromnej spoločnosti a chceli by ste svojim zákazníkom a zamestnancom umožniť, aby mohli na Vianoce urobiť dobrý skutok, tak neváhajte a kontaktujte nás. Budeme veľmi radi, keď sa pripojíte k nám a spoločne prinesieme krásne vianoce všetkým.