Zapojte sa

Projekt Strom splnených prianí funguje na Slovensku od roku 2004. Je zameraný na pomoc deťom z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), krízových centier, deťom v pestúnskych rodinách, deťom v núdzi, či osamelým dôchodcom. V minulosti sme pomohli aj týraným ženám a deťom. Hlavnou myšlienkou je spríjemniť menej šťastným vianočné sviatky a ukázať im, že stále sú tu ľudia, ktorí im chcú urobiť radosť a záleží im na nich.

Každý rok staviame Stromy splnených prianí do obchodných centier, alebo do spoločností naprieč celým Slovenskom

Na Strome splnených prianí nevisia len priania detí z centier pre deti a rodiny, ale aj priania detí z rodín v núdzi, starostlivo vybraných v spolupráci s OZ Rozum a cit a s OZ Úsmev ako dar, taktiež na niektorých stromoch môžete nájsť aj priania osamelých dôchodcov, o ktorých sa starajú z Diecéznej charity v Žiline. Každé dieťa má dve priania, ku ktorým je priložená pohľadnica, na ktorú dieťa v rámci svojich schopností a možností niečo pre darcu nakreslí, alebo napíše ako poďakovanie. Zvyčajne stromy strážia dobrovoľníci, skauti, zapájajú sa aj kluby dôchodcov, prípadne sú pod dohľadom v konkrétnej spoločnosti. Dobrovoľníci robia osvetu medzi ľuďmi a vysvetľujú pre koho sú priania určené a ako projekt funguje. Darca si prečíta priania, to ktoré ho zaujme zvesí a zakúpi. Donesie k Stromu splnených prianí.

Vyzbierané darčeky skontrolujeme, zabalíme a odovzdáme

Každý rok sa nám vďaka Vašej pomoci podarí splniť stovky prianí. Každý darček starostlivo skontrolujeme a spolu s dobrovoľníkmi pred Vianocami zabalíme. Potom príde krásne obdarúvanie. Zvyčajne majú deti pripravené krátke vianočné predstavenie a následne spoločne rozbaľujeme darčeky, prípadne sú niektoré odložené pod vianočný stromček, závisí od konkrétneho zariadenia a detí. Následne v januári je pripravený galaprogram Večer vďaky – Z lásky k deťom, kde sa majú možnosť darcovia, sponzori, dobrovoľníci stretnúť s deťmi. Program sprevádza hudobné a divadelné predstavenie a na záver aj vystúpenia detí.

Všetci, ktorí pomáhajú s projektom, pracujú bez nároku na honorár, prípadne ak máme na daný ročník sponzora, sú preplatené náklady spojené s tlačou prianí, plagátov, divadla. Pomáhame, lebo nás to baví a teší nás vidieť, ako byť láskavý vždy vyčaruje úsmev na tvárach darcom, ako aj obdarovaným.

Dobré veci sa nedajú uskutočniť bez ľudí s veľkým srdcom

Veríme, že práve Vy ste ten pravý pomocník pre nás. Potrebujeme pomoc pri činnostiach súvisiacich s projektom – podávaní potrebných informácií, realizácii finančnej zbierky, evidencii a balení darčekov a mnohých ďalších dôležitých aktivitách. Najviac však oceníme pomoc pri strážení Stromu splnených prianí v obchodných centrách. So strážením stromčeka nám pomáhajú študenti zo SOŠD z Priekopy a skautské oddiely z Vrútok a Martina.